Zuidwest-Friesland is een ambitieuze en slagvaardige gemeente die zich richt op de mogelijkheden en krachten van de gemeente en haar inwoners. Wij hebben de ambitie om uitstekende diensten te verlenen met medewerkers die met plezier hun werk doen.

Bolsward Boalsert

Breezanddijk
Burgwerd Burchwert
Cornwerd Koarnwert
Dedgum Dedzjum
Deersum Dearsum
Exmorra Eksmoarre
Ferwoude
Folsgare Folsgeare
Gaast
Gaastmeer De Gaastmar

Gauw Gau

Go├źnga
Greonterp Greonterp
Hartwerd Hartwert
Heeg Heech
Hemelum Himmelum
Hichtum Hichtum
Hieslum Hieslum
Hindeloopen Hylpen
Hommerts De Hommerts

Makkum

Scharnegoutum

Sneek

Uitwellingerga

Workum

Woudsend

Uitzendbureaus

Werving- en Selectiebureaus

Interessante links
Informatie over opleidingen, sollicitatietraining en loopbaanadvies volgt