Werk zoeken in Nederland

Vacatures in de provinciesProvincie Drenthe
Naast industrie, vormen handel en dienstverlening de belangrijkste economische pijlers voor de provincie. In Drenthe zijn relatief veel kleine en middelgrote ondernemingen gevestigd.

Provincie Flevoland
Flevoland heeft een sterk en gevarieerd bedrijfsleven, veel MKB bedrijven en een innoverende agrarische bedrijvigheid, die staat voor een stabiele economie die conjunctuurveranderingen goed kan doorstaan.

Provincie Friesland
In Friesland is veel vraag naar personeel in de bouw, techniek, ict, zorg , dienstverlening, horeca, transport en agrarische beroepen.

Provincie Gelderland
Door de daling van de bevolkingsgroei neemt de krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren toe. Sectoren als de techniek, bouw en zorg schreeuwen nu al om gediplomeerde werknemers.

Provincie Groningen
Groningse werkgevers hebben nog steeds te maken met moeilijk vervulbare vacatures en dat zal naar alle waarschijnlijkheid voorlopig ook zo blijven. Maar het groeitempo vertraagt en de werkloosheid loopt in 2020 weer licht op.

Provincie Limburg
Het gaat goed met Limburg. De vraag naar personeel op de Limburgse arbeidsmarkt is groot. Ontwikkelingen die niet alleen kansen bieden, maar die deze regio ook voor uitdagingen plaatsen.

Provincie Noord-Brabant
Het arbeidsmarktbeleid staat hoog op de Brabantse agenda. Samen met regionale arbeidsmarktorganisaties wordt hierin samengewerkt. Zij coördineren de samenwerking met lokale bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en gemeenten.

Provincie Noord-Holland
Op economisch vlak doet Noord-Holland het goed, beter dan andere provincies. De combinatie van ruimte en groen enerzijds en de internationale faciliteiten in de metropoolregio Amsterdam anderzijds maakt Noord-Holland aantrekkelijk voor veel verschillende vormen van bedrijvigheid.

Provincie Overijssel
Overijssel is een ondernemende provincie. De economie groeit en er is ruimte om te ondernemen. Overijssel heeft een sterke mkb-sector met veel familiebedrijven. Zij vormen de ruggengraat van de Overijsselse economie.

Provincie Utrecht
De provincie Utrecht heeft dankzij haar centrale ligging in Nederland en het hoge opleidingsniveau van de inwoners een sterke positie als topregio voor het (internationale) bedrijfsleven.

Provincie Zeeland
De Provincie kiest bewust voor de ontwikkeling van de sectoren waar Zeeland sterk in is! Dit zijn met name de procesindustrie met biobased economy, de havens en logistiek, recreatie en toerisme, energie, landbouw en agro food, visserij en aquacultuur.

Provincie Zuid-Holland
De Provincie kiest bewust voor de ontwikkeling van de sectoren waar Zeeland sterk in is! Dit zijn met name de procesindustrie met biobased economy, de havens en logistiek, recreatie en toerisme, energie, landbouw en agro food, visserij en aquacultuur.

Vacatures grote steden

Informatie