Werk zoeken in Nederland


Welkom op de vacaturesite Banen bij Bedrijven
Hier vindt u de vacaturepagina's van bedrijven in veel steden en dorpen van Nederland!
Wij wensen u veel succes bij het vinden van een nieuwe baan

Met vriendelijke groet
Ben van Kersbergen


 

Werk zoeken in de provincie:

Drenthe
Naast industrie, vormen handel en dienstverlening de belangrijkste economische pijlers voor de provincie. In Drenthe zijn relatief veel kleine en middelgrote ondernemingen gevestigd.

Flevoland
Flevoland heeft een sterk en gevarieerd bedrijfsleven, veel MKB ondernemingen en een innoverende agrarische bedrijvigheid, die staat voor een stabiele economie die conjunctuurveranderingen goed kan doorstaan.

Friesland
In Friesland is veel vraag naar personeel in de bouw, techniek, ict, zorg , dienstverlening, horeca, transport en agrarische beroepen.

Gelderland
Door de daling van de bevolkingsgroei neemt de krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren toe. Sectoren als de techniek, bouw en zorg schreeuwen nu al om gediplomeerde werknemers.

Groningen
Groningse werkgevers hebben nog steeds te maken met moeilijk vervulbare Jobs en dat zal naar alle waarschijnlijkheid voorlopig ook zo blijven. Maar het groeitempo vertraagt en de werkloosheid loopt in 2020 weer licht op.

Limburg
Het gaat goed met Limburg. De vraag naar personeel op de Limburgse arbeidsmarkt is groot. Ontwikkelingen die niet alleen kansen bieden, maar die deze regio ook voor uitdagingen plaatsen.

Noord-Brabant
Het arbeidsmarktbeleid staat hoog op de Brabantse agenda. Samen met regionale arbeidsmarktorganisaties wordt hierin samengewerkt. Zij coördineren de samenwerking met lokale ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen en gemeenten.

Noord-Holland
Op economisch vlak doet Noord-Holland het goed, beter dan andere provincies. De combinatie van ruimte en groen enerzijds en de internationale faciliteiten in de metropoolregio Amsterdam anderzijds maakt Noord-Holland aantrekkelijk voor veel verschillende vormen van bedrijvigheid.

Overijssel
Overijssel is een ondernemende provincie. De economie groeit en er is ruimte om te ondernemen. Overijssel heeft een sterke mkb-sector met veel familieondernemingen. Zij vormen de ruggengraat van de Overijsselse economie.

Utrecht
De provincie Utrecht heeft dankzij haar centrale ligging in Nederland en het hoge opleidingsniveau van de inwoners een sterke positie als topregio voor het (internationale) bedrijfsleven.

Zeeland
De Provincie kiest bewust voor de ontwikkeling van de sectoren waar Zeeland sterk in is! Dit zijn met name de procesindustrie met biobased economy, de havens en logistiek, recreatie en toerisme, energie, landbouw en agro food, visserij en aquacultuur.

Zuid-Holland
De Provincie kiest bewust voor de ontwikkeling van de sectoren waar Zeeland sterk in is! Dit zijn met name de procesindustrie met biobased economy, de havens en logistiek, recreatie en toerisme, energie, landbouw en agro food, visserij en aquacultuur. matie