Ander werk zoekenbedrijven met vacatures

Gemeente Amsterdam

Werk zoeken in de gemeente Amsterdam

  Banen bij Bedrijven
  
Amsterdam
Amsterdam heeft een traditie van tolerantie. Deze is geworteld in de noodzaak nieuwe bewoners van het platteland, uit andere steden en andere landen toe te laten om verzekerd te zijn van voldoende arbeidskracht, kennis, innovatie en geld.

In 2017 hoge groei werkgelegenheid

De regio’s Amsterdam en Utrecht hebben de meest gunstige economische structuur voor groei in 2017. Met name voor de Metropoolregio Amsterdam wordt een hoge werkgelegenheidsgroei verwacht. Dat blijkt uit onderzoek van RaboResearch.

De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 1,8 procent. De uitvoer van goederen en diensten speelt daarbij als vanouds een grote rol, maar door de toenemende internationale onzekerheden verwachten de onderzoekers in 2017 een minder sterke exportgroei dan in voorgaande jaren. Het zijn vooral de op het binnenland gerichte sectoren die het goed doen in 2017. De groei van de particuliere consumptie trekt in 2017 juist aan en draagt daardoor meer aan de groei bij dan in 2016. Belangrijke oorzaken daarvan zijn de groeiende werkgelegenheid en daarmee het hogere besteedbare inkomen, het herstel op de woningmarkt en het hogere consumentenvertrouwen.

De werkgelegenheid groeit naar verwachting met 0,9 procent. De verwachte groei van de uitvoer, de particuliere consumptie, de overheidsbestedingen en de investeringen in 2017 vertaalt zich in een economische groei van 1,8 procent. (Amsterdam Economic Board)Personeel gevraagd.

 
Vacatures bij bellabrasil.nl

Vacatures bij dijkenvanemmerik.nl Vacatures bij lassustandartsen.nl

Vacatures bij sossnelservice.nl

Vacatures bij tandartsplantagemiddenlaan.nl

Vacatures bij tandartspraktijkdeliefde.nl

Vacatures bij tpamsterdam.nl