Ander werk zoeken bedrijven met vacatures

Gemeente Epe - Provincie Gelderland

Bedrijven met vacatures in de gemeente zoeken! 
Banen bij Bedrijven


De gemeentelijke organisatie van Epe heeft zich sinds 2003 in de richting van 'Het Publiekmodel' ontwikkeld. We hebben dus een omslag gemaakt van 'aanbodsgericht' naar 'vraaggericht' werken. Alle publieksfuncties zijn beter op elkaar afgestemd, waardoor we beter kunnen inspelen op de verwachtingen van burgers en ondernemers.
Emst

Oene