Ander werk zoekenbedrijven met vacatures

Holwerd

Vacatures Holwerd Werken in Holwerd


Banen bij Bedrijven
Bekijk de Jobs van bedrijven in Holwerd


De stichting werkt nauw samen met de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. Op diverse beleidsterreinen wordt samengewerkt en worden afspraken gemaakt. Hoewel de stichting een zelfstandig rechtspersoon is, zijn er tal van Thema's of onderwerpen waar de stichting een relatie heeft met de gemeenten.


Sinds de oprichting van ITS bv. behartigt men de belangen van een zestal transportgroepen, met in totaal plm. 100 trucks. Deze trucks worden zowel nationaal als internationaal ingezet en het betreft een diversiteit aan soorten van vervoer.


AalsumBornwird

BrantgumEe

Engwierum

Foudgum

Hantum

Hantumeruitburen

Hantumhuizen

HiaureJouswier

Lioessens

Metslawier

Moddergat

Morra

Nes

Niawier

Oosternijkerk

Oostmahorn

Oostrum

Paesens

Raard

Ternaard

Waaxens

Wetsens

Wierum

Personeel gevraagd.Werken bij bedrijven in Holwerd - Werk zoeken in Holwerd