Gemeente Tietjerksteradeel

vacatures, logo

Link aanmelden

Homepage

Friesland

Gemeente Tietjerksteradeel

Bartlehiem

Bergum

Eernewoude

Eestrum

Garijp

Giekerk

Hardegarijp

Molenend

Noordbergum

Oenkerk

Oostermeer

Oudkerk

Rijperkerk

Suameer

Suawoude

Tietjerk

Veenwoudsterwal

Wijns
 
Banen in de gemeente Tietjerksteradeel
De gemeente Tytsjerksteradiel biedt een prettig werkklimaat aan ongeveer 280 medewerkers. Er wordt 'noflik' met elkaar omgegaan en er is ruimte voor nieuwe Idee├źn en ontwikkeling. De organisatie Tytsjerksteradiel is ambitieus.Personeel gevraagd.