Gemeente Tietjerksteradeel


De gemeente Tytsjerksteradiel biedt een prettig werkklimaat aan ongeveer 280 medewerkers. Er wordt 'noflik' met elkaar omgegaan en er is ruimte voor nieuwe Idee├źn en ontwikkeling. De organisatie Tytsjerksteradiel is ambitieus.

Bartlehiem

Bergum

Eernewoude

Eestrum

Garijp

Giekerk

Hardegarijp - Hurdegaryp

Molenend

Noordbergum

Oenkerk

Oostermeer

Oudkerk

Rijperkerk

Suameer

Suawoude

Tietjerk

Veenwoudsterwal

Wijns

Uitzendbureaus


Werving- en Selectiebureaus


Interessante links

Informatie over opleidingen, sollicitatietraining en loopbaanadvies volgt