Gemeente Menaldumadeel

vacatures, logo

Link aanmelden

Homepage

Friesland

Gemeente Menaldumadeel

Beetgum

Beetgumermolen

Berlikum

Blessum

Boksum

Deinum

Dronrijp

Engelum

Marssum

Menaldum

Schingen

Slappeterp

Wier
 
Banen in de Gemeente Menaldumadeel
De gemeente Menameradiel is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers die werk willen combineren met de rust en ruimte van het platteland. Door de ligging aan de A31 en de korte afstand van Leeuwarden wordt dit nog versterkt.


Personeel gevraagd.