FNV bedrijventerrein

Gemeente Menaldumadeel

 Banen bij Bedrijven

Banen in de Gemeente Menaldumadeel
De gemeente Menameradiel is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers die werk willen combineren met de rust en ruimte van het platteland. Door de ligging aan de A31 en de korte afstand van Leeuwarden wordt dit nog versterkt.


Beetgum

BeetgumermolenBlessum

Boksum

Deinum

Dronrijp

Engelum

MarssumSchingen

Slappeterp

Wier


Personeel gevraagd.