Gemeente Leeuwarden

Op zoek naar werk in de gemeente Leeuwarden?


Ondernemend Leeuwarden biedt ondernemers uit Leeuwarden en omstreken een platform om zich te tonen aan de wereld. Leeuwarden biedt al sinds jaar en dag een uitstekende voedingsbodem voor ondernemers uit alle hoeken van de zakelijke wereld en op Ondernemend Leeuwarden blijft u op de hoogte van de activiteiten van deze bedrijven en van de Gemeente Leeuwarden, die zijn ondernemers maar wat graag ondersteunt.

Leeuwarden
Grou

Goutum
Warga Wergea
Irnsum Jirnsum
Wirdum Wurdum
Roordahuizum
Reduzum
Wartena Warten
Wijtgaard Wytgaard
Lekkum
Snakkerburen Snakkerbuorren
Hempens Himpens
Idaard Ideard
Friens
Swichum
Warstiens
Aegum Eagum
Teerns Tearns

Uitzendbureaus

Werving- en Selectiebureaus

Interessante links
Informatie over opleidingen, sollicitatietraining en loopbaanadvies volgt

Kaart Leeuwarden vacatures