FNV bedrijventerrein

Gemeente Franekeradeel

 
Banen bij Bedrijven


Franekeradeel heeft een goede naam opgebouwd bij de industrie en dienstverlenende Bedrijven. Rond de dorpen is de agrarische sector met veehouderijen, akkerbouw, tuinbouw en kassenteelt sterk vertegenwoordigd. Een diversiteit aan bedrijvigheid heeft gekozen voor Franeker vanwege de goede bereikbaarheid via weg, water en spoor, de goed ontwikkelde bedrijventerreinen en gunstige vestigingsvoorwaarden. Franekeradeel geeft dan ook ruimte aan ondernemers.
Gemeente Franekeradeel

Achlum

Boer

Firdgum

Ried

Dongjum

Herbaijum

Hitzum

Klooster-Lidlum

Peins

Pietersbierum

Schalsum

Sexbierum

Tzummarum

Tzum

Zweins


Personeel gevraagd.