Banen bij bedrijven in Steenwijk


Grondslag is als onafhankelijk adviesbureau een belangrijke speler in de adviesmarkt. Naast wegbouwkundig onderzoek en advies, zijn wij actief op het gebied van o.a. bodemonderzoek, begeleiding van bodemsaneringen, partijkeuringen, waterbodemonderzoek en veiligheidsadvies.


Woonconcept is een woningcorporatie die actief is op het gebied van huisvesting, woon- en zorgdiensten.


ROVA is de afvaladvies- , regie- en verwijderingorganisatie van tientallen gemeenten . ROVA is verantwoordelijk voor een optimale invulling van de afvalzorgplicht van de bij haar aangesloten gemeenten. Als eigenaar van en regisseur over afvalstromen maakt ROVA de afvalketen beheersbaar.


A I R T A X is de landelijke specialist voor al uw luchthavenvervoer.


Bij DeLaval blijven we werken ten behoeve van de veehouder en streven we ernaar ons te onderscheiden.


JSB Infra is een modern aannemingsbedrijf in de infra-sector waarin vakmanschap voorop staat!


Fricolore wordt gevormd door 15 scholen voor Christelijk en interconfessioneel Voortgezet Onderwijs.


Familiebedrijf Koskamp is een toonaangevende groothandel in onderdelen voor de autobranche. Wij streven voortdurend naar een duurzame en succesvolle relatie met onze klanten.


Bij Pouw werken dagelijks meer dan 550 mensen aan mobiliteit.


De Zorggroep heeft diverse Jobs, zowel in onze woonzorglocaties als in de wijkteams die zorg thuis geven. Wil jij aan de slag als wijkverpleegkundige of verzorgende IG? Of twijfel je nog?

Jobs in Steenwijk Werken in Steenwijk

Gewijzigd: 09-10-2019