Werk zoeken in Friesland

Banen bij bedrijven in Holwerd

Op zoek naar werk voor een tijdelijke of vaste baan in Holwerd? Op deze pagina vind je ondernemingen met een vacaturepagina.

ROOBOL
De stichting werkt nauw samen met de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. Op diverse beleidsterreinen wordt samengewerkt en worden afspraken gemaakt. Hoewel de stichting een zelfstandig rechtspersoon is, zijn er tal van Thema's of onderwerpen waar de stichting een relatie heeft met de gemeenten.


ITS bv
Sinds de oprichting van ITS bv. behartigt men de belangen van een zestal transportgroepen, met in totaal plm. 100 trucks. Deze trucks worden zowel nationaal als internationaal ingezet en het betreft een diversiteit aan soorten van vervoer.Friesland