Werk zoeken in Friesland

Banen bij bedrijven in Beetsterzwaag

Op zoek naar werk voor een tijdelijke of vaste baan? Op deze pagina vind je ondernemingen met een vacaturepagina.

Revalidatie Friesland
Bij Revalidatie Friesland werken zo'n 350 medewerkers in ongeveer 75 verschillende behandelende, verzorgende en ondersteunende of voorwaardenscheppende functies.


PLUS
Werken bij PLUS is werken bij een supermarktorganisatie met een missie. We willen de beste van Nederland zijn. En blijven. Als we samen de schouders eronder zetten, dan gaat het ons zeker lukken.


Lyndensteyn
School Lyndensteyn is een mytylschool en werkt vanuit de missie en visie planmatig en innovatief aan het onderwijs voor leerlingen tussen de 4 en 20 jaar


Alliade
Zorggroep Alliade biedt kwetsbare mensen zorg en ondersteuning. We doen dat op zo'n manier, dat recht wordt gedaan aan hun verscheidenheid en ze zichzelf kunnen zijn, op een bij hen passende plek in de samenleving


'tSnack Bearske
Bij 'tSnack Bearske krijgt u een warm onthaal met veel eigen producten, zoals de Sweachster Appelbol, Sweachster Roggetruffels en andere huis-gemaakte snacks bij de koffie of een ander drankje. Ook kunt u in ons restaurant terecht voor een 3-gangen-diner.Friesland